قیمت نان

 

رئیس اتحادیه نانوایان تهران اعلام کرد :

باتوجه به مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها و اجرای مصوبات هیئت وزیران اصلاح قیمت نان در دستور کار قرار گرفت که به شرح زیر اعلام میگردد :

نان سنگک                     667 گرم           8000 ريال

نان بربری                       600 گرم           6500 ريال

نان تافتون سنتنی            287 گرم           4000 ريال

نان لواش و تافتون گردان    172 گرم           2100 ريال

قاسم زراعتکار افزود قیمت آرد نیز به شرح ذیل می باشد :

آرد 12 % هر کیلو بدون کرایه حمل 8000 ريال

آرد 15 % هر کیلو بدون کرایه حمل 8150 ريال

آرد 18 % هر کیلو بدون کرایه حمل 8300 ريال

وی در ادامه خطاب به نانوایان گفت :

20 % نانوایانی که مغازه ایشان در مناطق خوب قرار دارند می توانند با مراجعه به اتحادیه درخواست آزادپزی نمایند که در این صورت مشمول موارد فوق نمی شوند