ارائه محلول ضد عفونی کننده سطوح رایگان

به اطلاع همکاران محترم می رساند

شرکت تعاونی نانوایان تهران در راستای مبارزه با شیوع بیماری کرونا تعداد 10 هزار عدد محلول ضد عفونی کننده سطوح بصورت رایگان به همکاران محترم ارائه مینماید

 

همکاران محترم میتوانند جهت دریافت محلول به شرکت تعاونی نانوایان مراجعه نمایند